SPP A czy tym niemniej to błąd?

Gdy powyżej opisaliśmy kwestię niemniej jednak, to należałoby teraz zająć się drugim wariantem, tzn. tym niemniej. Sytuacja jest nieco podobna, ale też nieco inna. Podstawowa różnica polega na tym, że w „Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny” pod red. A. Markowskiego (2012) zapisano jednoznacznie:
Niepoprawnie: tym niemniej (...) Np. Nie chcę cię ponaglać, tym niemniej, poprawnie: niemniej, przypominam, że jutro mija termin.
Czy to zamyka sprawę? W żadnym wypadku! Może wyjaśnijmy na początek, skąd

Pełna treść tego i 5058 pozostałych artykułów poprawnościowych dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book