SPP Odmiana: deszczów czy deszczy?

Zostaliśmy sprowokowani. Oto na facebookowym profilu „Błędy i owędy”, opisanym jako „językowy fanpage Uniwersytetu Śląskiego”, czytamy:
Mimo szerzenia się końcówki -y w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników męskich na -sz, -cz, -c (por. funduszy i funduszów, zniczy i zniczów) forma fleksyjna *deszczy uznawana jest nadal za błąd. Poprawna forma została zatem użyta w zdaniu drugim: 'Wysłuchaliśmy referatu na temat kwaśnych deszczów w Europie'.
Może nie nóż, ale pióro się w kieszeni leksykografa otwiera. Bo oto mamy do czynienia z kolejnym łańcuszkiem nieprawdy. Ile to my już takich łańcuszków na blogu opisywaliśmy (choćby 2484).
A wszystko przez

Pełna treść tego i 5046 pozostałych artykułów poprawnościowych dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book