SPP Szyk: który a przyimki i wyrażenia przyimkowe

Oczywiste jest, że przed zaimkiem który wprowadzającym zdanie podrzędne może jeszcze pojawić się przyimek, np.
Weszła na strych, na którym było całkiem ciemno.
Działo się to w liceum plastycznym, do którego chodziłem.
Co jednak w przypadku, gdy w zdaniu podrzędnym pojawia się przyimek złożony (np. na podstawie) czy w ogóle jakieś wyrażenie przyimkowe? „Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN” (2012) podaje tu mocne ograniczenia:
Zaimek który (...) może być poprzedzony tylko przyimkiem lub wyrażeniem przyimkowym: za pomocą, na podstawie, na mocy, w braku, w razie. Np.: Kupili komputer, za pomocą którego wykonali wszystkie skomplikowane wyliczenia. Szyk: ...za którego pomocą, na którego podstawie jest rzadszy, ale poprawny. Poza tymi przypadkami przestawianie zaimka który jest błędem. Np.: Był to człowiek, pod wpływem którego, poprawnie: pod którego wpływem zaczęli się uczyć języków obcych.
Powyższe wymaga korekty w dwóch miejscach. Po pierwsze, podane pięć wyrażeń, które są notabene zleksykalizowanymi przyimkami (dwa słowa nabrały cech pojedynczego przyimka), trzeba traktować

Pełna treść tego i 5028 pozostałych artykułów poprawnościowych dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book