SPP Ze wzajemnością czy z wzajemnością?
Kiedy używać przyimka ze

Użycie ze (tzw. wokalicznego wariantu przyimka z) można podzielić na trzy grupy:

1. Użycie obligatoryjne ze względu na fonetykę

Przyimka ze używamy przed wyrazami

2. Użycie obligatoryjne uwarunkowane leksykalnie (wyjątki)

W niektórych połączeniach wyrazowych używamy ze na mocy wyjątku, np.

3. Użycie fakultatywne

W niektórych połączeniach wyrazowych możemy użyć obu form przyimka. Poniżej podajemy kilka przykładów, zaznaczając frekwencję wariantów:

Pełna treść tego i 4999 pozostałych artykułów poprawnościowych dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book