SPP Pleć czy pielić i o odmianie

1. Historia
Przez długie lata starano się w słownikach utrzymać wariant pleć jako jedynie poprawny. W „Słowniku poprawnej polszczyzny” pod red. W. Doroszewskiego (1973) zanotowano zaskakująco:


2. Wskazówki współczesne
Stan dzisiejszy jest następujący:
a)

Pełna treść tego i 5047 pozostałych artykułów poprawnościowych dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book