SI Czy stawiamy przecinek we właśnie że?
O przecinku we właśnie że

Tagi: właśnie że interpunkcja właśnie że przecinek
Najpierw wykluczmy z rozważań tekstowe połączenia właśnie i że, w których przecinek być musi, a pozycję właśnie można zmienić:
(1) Gdy wreszcie weszła, B. opowiadał właśnie, że kilka dni temu definitywnie przestał być cudzoziemcem, gdyż otrzymał duńskie obywatelstwo. (NKJP: Bronisław Świderski, Słowa obcego, 1998)
(2) Piękno pewnych kwiatów, zwierząt, drzew, krajobrazów, ludzkich twarzy i brzydota innych zwierząt, krajobrazów czy ludzi znajduje wyjaśnienie w tym właśnie, że są to znaczenia duchowe, tzn. kształty, barwy, zapachy spełniają funkcję (...) (NKJP: Czesław Miłosz, Ziemia Ulro, 1977)
Mogłoby być: (1)

Pełna treść tego i 84 pozostałych artykułów w Słowniku interpunkcyjnym dostępna wyłącznie w abonamencie Pro.

sprawdź
newsy, porady + e-book