Reguła nr 106 w Kompendium dobrej polszczyzny

106 Nazwy par małżeńskich
rzeczowniki, nazwy (grupy)

Spis treści:

1. Nazwy typu Pawłowie

Formy liczby mnogiej od polskich imion męskich (także zdrobniałych) mogą odnosić się do par małżeńskich, np.

  • Pawłowie ‘Paweł z żoną’,
  • Krzyśkowie ‘Krzysiek z żoną’.

W mianowniku liczby mnogiej nazwy te

2. Nazwy typu Pawłostwo

Drugim sposobem tworzenia nazw par małżeńskich, możliwym tylko dla

3. Nazwy typu wujowstwo — ogólnie

W podobny sposób, jak to opisano w punkcie 2., tworzy się nazwy par małżeńskich od innych osobowych rzeczowników męskich (np. wujwujostwo).

Łączą się te nazwy z formami liczby mnogiej czasowników i przymiotników, ponieważ wymagają one

4. Nazwy typu wujowstwo — odmiana

Nazwy te, choć

5. Nazwy typu wujowstwo — składnia

Wspominaliśmy już dwukrotnie powyżej o charakterystycznej składni: przyłączaniu form liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników, zob.

[mianownik] kochani księstwo przyjadą jutro

[dopełniacz] kochanych księstwa nie ma u nas

[celownik] kochanym księstwu należy się odpoczynek

[biernik] kochanych księstwa otoczmy opieką

[miejscownik] o kochanych księstwu ci opowiem

[narzędnik] z kochanymi księstwem spędziła wieczór

Zwracamy uwagę, że w przypadku związku składniowego z nazwiskiem

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 387 pozostałych reguł.
zamów
newsy, porady + e-book