Zespół Dobrego słownika

Zaloguj się

Nie masz konta? Wykup dostęp
do Dobrego słownika

Dobry słownikwersja darmowa Dobry słownikStandard Dobry słownikMaxi
Definicje
Słownik ortograficzny
Słownik synonimów i wyrazów bliskoznacznych
Przykłady użycia
Słownik poprawnej polszczyzny
Reguły językowe, zasady pisowni (nowe opracowanie z komentarzami)
Zapis poprawnej wymowy
Wyszukiwarka po przybliżonej wymowie
Słownik odmiany i wymowy imion i nazwisk obcych używanych w polszczyźnie
Słownik antonimów (wyrazów przeciwstawnych)
Słownik paronimów (wyrazów mylonych)
Dodawanie haseł do ulubionych
Pytania w poradni (zgłaszanie wątpliwości językowych lub haseł do opracowania) 1 na miesiąc 7 na miesiąc
Gwarancja odpowiedzi w ciągu 72 h w ciągu 48 h
Dostęp do poprawnościowych VOD
Wykup dostęp