Reguła nr 168 w Kompendium dobrej polszczyzny

168 Indywidualne nazwy instytucji i organizacji
jaką literą (działalność ludzka)

Spis treści:

1. Podstawowa zasada

Wszystkie wyrazy w indywidualnych nazwach instytucji, takich jak urzędy, władze, szkoły, towarzystwa, spółdzielnie, stowarzyszenia, organizacje, sądy, komisje zapisujemy wielką literą, z wyjątkiem:

2. Przykłady pisowni

Poniżej prezentujemy wiele przykładów zapisu zgodnie z przedstawioną powyżej zasadą.

3. Główny człon jako odwołanie do nazwy

Jeśli w tekście odwołujemy się do tej samej instytucji, którą wskazaliśmy już za pomocą pełnej nazwy, to

4. Nazwy oficjalne

Od wielkich liter zapisujemy

5. Niejasny status instytucji i jej nazwy

Istnieją międzynarodowe instytucje, organizacje, czy quasi-instytucje, quasi-organizacje, których formalny status nie jest pewny (a przynajmniej łatwy do ustalenia) i co do których można mieć spore wątpliwości związane z nazwą i jej zapisem. Są to różnego rodzaju kluby, inicjatywy, formaty, procesy itp. Taki nie do końca jasny status ma, przynajmniej w chwili pisania tego tekstu, tzw.

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 390 pozostałych reguł.
zamów
newsy, porady + e-book