Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 112. jaką literą: indywidualne nazwy instytucji i organizacji

Wszystkie wyrazy w indywidualnych nazwach instytucji, takich jak urzędy, władze, szkoły, towarzystwa, spółdzielnie, stowarzyszenia, organizacje, sądy, komisje zapisujemy wielką literą, z wyjątkiem:
a)
b)

Przykłady:


Uwaga 1: jeśli w tekście odwołujemy się do tej samej instytucji, którą wskazaliśmy już za pomocą pełnej nazwy, to możemy

Uwaga 2: wielką literą możemy także zapisywać wyraz pospolity użyty w funkcji

Uwaga 3: wielkimi literami zapisujemy tylko

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 352 pozostałych reguł.

zamów