63 Przecinek a tekst po dwukropku
interpunkcja

Problem omawiany w tej regule dotyczy zagadnienia, czy po wstawce wprowadzonej dwukropkiem należy postawić przecinek, jeśli potem następuje dalsza część zdania. Chodzi o teksty w rodzaju:

(1) Wpisów określonych w rubrykach: drugiej, trzeciej, piątej i dziesiątej(,) dokonuje się z urzędu.

Wśród językoznawców nie brakuje zwolenników przecinka w tym miejscu. Ale już np. Mirosław Bańko w poradni językowej PWN przynajmniej dwa razy wypowiadał się przeciwko takiej interpunkcji na przykładzie zdań

(2) Następujące kraje: Litwa, Łotwa, Estonia(,) przystąpiły do sojuszu z opóźnieniem.
(3) Dalsze losy autorów tego dzieła: pana A, pana B i pana C(,) są nadzwyczaj ciekawe.

Nasze zdanie jest następujące. Pomijając rozwiązania omijające problem (takie jak przeredagowanie zdania), skłanialibyśmy się ku

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book