Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 184. odmiana rzeczowników: zakończone w piśmie na -ua, -oa w pełnym dostępie dla każdego

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w piśmie na -ua (czytane [ua]) lub -oa odmieniają się według następującego wzorca:
liczba pojedyncza, liczba mnoga
M. statua, statuy
D. (nie ma) tej statui lub tej statuy, tych statui
C. (przyglądam się) statui, statuom
B. (widzę) tę statuę, te statuy
N. (interesuję się) statuą, statuami
Ms. (mówię o) statui, statuach
W. statuo, statuy.

Rzeczowniki rodzaju męskiego osobowego zakończone w piśmie na -oa, które wymawia się [oa], odmieniają się w liczbie pojedynczej w podany wyżej sposób, w liczbie mnogiej zaś przyjmują w dopełniaczu i bierniku końcówkę -ów, a w mianowniku końcówkę -owie, zob. np. Pessoa.

Uwaga 1: Większość nazw na -oa faktycznie pozostaje nieodmienna (np. balboa), dla niektórych odmienność jest tylko możliwością, rzadszą w uzusie (zob. Balboa).
Uwaga 2: Istnieją też nieliczne rzeczowniki na -ua, które są nieodmienne, jak keczua.
Uwaga 3: Inna wymowa zakończenia -ua może powodować pewne komplikacje w odmianie, por. Aconcagua, chihuahua, interlingua, Joshua, Steaua, lub nieodmienność, np. Pasqua, Xinhua.
To tylko próbka tego, do czego dostęp mają
użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj dostęp do wszystkich 351 reguł językowych.

zamów