Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 232. odmiana czasowników: rozkaźnik czasowników na -(C)lić (gdzie C symbolizuje spółgłoskę)

Poniżej prezentujemy, w rozbiciu na odpowiednie grupy, formy trybu rozkazującego czasowników kończących się -lić, przed którym to -lić stoi spółgłoska. Ustalenia te zostały poparte kwerendami korpusowymi, stąd niektóre rozstrzygnięcia mogą być inne niż w dotychczas wydawanych słownikach.

1. Wyłącznie rozkaźnik krótki, tj. bez końcówki:
a) wszystkie czasowniki pochodne od rzeczownika myśl, np. namyślić sięnamyśl się;
b) wszystkie czasowniki pochodne od
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów