212 Zakończone w piśmie na -au (oraz -oe, -w, -we czytane [ł])
odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (III)

Spis treści:

1. Nazwiska typu Turnau

Nazwiska męskie zakończone na ‑au, np. Turnau, Landau, odmieniają się jak

2. Nazwiska typu McEnroe, Shaw

Podobnie, jak to zostało opisane powyżej, odmieniają się nazwiska zakończone w wymowie na [ł], które w piśmie kończą się na -oe, -w, -we. Ich odmiana nie sprawia problemu, tzn. polskie końcówki

3. Dodatkowe uwagi do odmiany ww. nazwisk

Uwaga 1: w nazwiskach zakończonych na -oe zdarza się

Uwaga 2: dla wszystkich powyższych nazwisk dopuszcza się

Uwaga 3: wszystkich omawianych powyżej nazwisk można

4. Białoruskie nazwiska typu Sziszou

Białoruskie nazwiska zakończone na -au/-ou są odpowiednikami nazwisk zakończonych na

5. Uwaga końcowa

Inna wymowa nazwisk zakończonych na -au, -oe itp. niż z końcowym [ł] albo [w] (np. Rousseau) powoduje ich nieodmienność (ze względów stylistycznych dobrze używać ich w przypadkach niemianownikowych z odmiennym imieniem, tytułem lub innym określeniem). Czasem od wymowy zależy to, czy nazwa jest odmieniana (por. Joe).

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book