Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 203. odmiana rzeczowników: rzeczowniki zakończone na -anin

1. Rzeczowniki zakończone w piśmie na -anin są rodzaju męskoosobowego i odmieniają się z dodatkowymi przyrostkami fleksyjnymi. Brzmi to może groźnie, ale już prosto wyjaśniamy.

Otóż typowy rzeczownik polski w swoich formach fleksyjnych ma budowę dwudzielną: składa się z tematu fleksyjnego i końcówki. Na przykład rzeczownik tata odmienia w dopełniaczu taty, gdzie tat- to temat fleksyjny, a -y to końcówka fleksyjna (dopełniacza liczby pojedynczej). Podobnie (o) tatach zbudowane jest z tematu tat- i końcówki miejscownika -ach.

W przypadku rzeczowników typu wegetarianin
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów