Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 316. słowotwórstwo: przymiotniki od sześćset kilometrów, czterysta tomów itp. (np. pięćsetkilogramowy)

Złożenia tego typu tworzymy, biorąc
a) (...)
b) (...)

Uwaga 1: nieco bardziej skomplikowanie wyglądają zasady dotyczące złożonych przymiotników pochodnych od wyrażeń czasowych w rodzaju trzysta lat, zob. regułę słowotwórstwo: przymiotniki od dwieście lat, pięćset lat (np. dwóchsetletni).
Uwaga 2: (...)
Uwaga 3: problematyczny jest status (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 360 pozostałych reguł.

zamów