Reguła nr 269 w Kompendium dobrej polszczyzny

269 Krótkie formy przymiotników dzierżawczych (mamin, Zosin)
dawna odmiana, dawne formy

Dawniej od osobowych rzeczowników rodzaju żeńskiego tworzono przymiotniki dzierżawcze o zakończeniu -iny, np. mamusiamamusiny, ciociaciociny, ZosiaZosiny (tu wielką literą, zgodnie z regułą jaką literą (osoby): przymiotniki od nazwisk i imion). Te, których używa się do dziś, notujemy w Dobrym słowniku.
Używano też (...)

Zobaczmy przykłady użycia:
(...)

Ciekawostki:
a) (...)
b) (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 387 pozostałych reguł.
zamów
newsy, porady + e-book