Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 189. dawna odmiana, dawne formy: krótkie formy przymiotników dzierżawczych (mamin, Zosin)

Dawniej od osobowych rzeczowników rodzaju żeńskiego tworzono przymiotniki dzierżawcze o zakończeniu -iny, np. mamusiamamusiny, ciociaciociny, ZosiaZosiny (tu wielką literą, zgodnie z regułą jaką literą: przymiotniki od nazwisk i imion). Te, których używa się do dziś, notujemy w Dobrym słowniku.
Używano też (...)

Zobaczmy przykłady użycia:
(...)

Ciekawostki:
a) (...)
b) (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów