Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 52. łączliwość: biernik czy dopełniacz po zaprzeczonym czasowniku, czyli o zasięgu negacji

1. Jeśli czasownik wymaga rzeczownika w bierniku, to tenże czasownik, ale zaprzeczony, wymaga dopełniacza. Na przykład

Lubię (co?) kluski śląskie.
Nie lubię (czego?) klusek śląskich.

2. Dopełniacz pojawi się także wtedy, gdy (...)

3. Dopełniacz będzie stał także po czasownikach (...)

4. Jeśli poprzedzający czasownik nie jest (...)

5. Problemy pojawiają się tam, gdzie zaprzeczony czasownik rozdzielony jest całą grupą innych czasowników lub całym zdaniem. W takich wypadkach poprawne jest (...)

Uwaga 1: o negacji i rzeczowniku poprzedzonym słowem jako przeczytasz w haśle jako.
Uwaga 2: niektórzy dopuszczają biernik po zanegowanym czasowniku, jeśli rzecz dotyczy wyrażeń (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów