Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 329. sposób zapisu: sanskryt i -cza-/-ća-, -cze-/-će- itp.

Pochodzące z sanskrytu nazwy zapisuje się w polszczyźnie na dwa sposoby. Pierwszy (zwany transkrypcją twardą) polega na zapisywaniu dwuznaków cz, sz, przed samogłoskami, np. Sziwa, dżati, czela. Jest to system najstarszy, nawiązujący do polskiej tradycji literackiej.

Drugi jest nowszy (zwany transkrypcją miękką), niektórych przy pierwszym zetknięciu szokuje, ale ma już za sobą kilkudziesięcioletnią tradycję (choć oficjalnie został zatwierdzony w latach dziewięćdziesiątych). Polega on na (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 351 pozostałych reguł.

zamów