Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 41. użycie wyrazów: zaimki swój, twój, mój itp.

Zaimek dzierżawczy twój (twoje, twoja, twe, twa itd.) używany jest wtedy, gdy nie Jeśli zaś Zobaczmy przykłady:

Zaimek swój zastępuje zatem

Różnica w odniesieniu zaimka w szczególnych przypadkach też może wpływać na dobór słowa, porównajmy:


Trzeba jeszcze zauważyć, że coraz częściej zaimek swój zastępowany jest przez zaimki wymienione powyżej, zwłaszcza przez zaimek twój i zwłaszcza w tekstach marketingowych. Uważa się to zwykle za wpływ

Zakończyć można wnioskiem, że w razie wątpliwości
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 345 pozostałych reguł.

zamów