Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 267. razem, osobno czy z łącznikiem: wyrazy z przedrostkami

1. Z wyrazami pospolitymi piszemy wszystkie przedrostki łącznie. Poniżej kilkanaście przykładów:


2. Wyjątkowo pisownia z łącznikiem:
a)
b)
c)

3. Wyjątkowo pisownia rozdzielna może być stosowana

4. Niegdyś w przepisach ortograficznych nakazywano pisać

5. Zobacz też reguły:
razem, osobno czy z łącznikiem: przymiotniki od wyrażeń przyimkowych (np. przyzakładowy),
razem, osobno czy z łącznikiem: połączenia z niby i quasi.

Dodatek: pisownia łączna niektórych przedstawionych powyżej słów bywa słabo przestrzegana, dotyczy to zwłaszcza cząstek typu mini, mega, super. Otóż im bardziej
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 358 pozostałych reguł.

zamów