360 Nazwy ukraińskie
ortografia (II)

Na sposób polskiego zapisu i wymowy nazw ukraińskich wpłynęło wielowiekowe bliskie sąsiedztwo, rządy polskie i rosyjskie nad terytorium zamieszkanym przez Ukraińców i późna normalizacja języka ukraińskiego. Te czynniki sprawiły, że często podaje się nazwy ukraińskie w formie bardziej spolonizowanej lub zrusyfikowanej, niż wynikałoby to z zasad transkrypcji.

Współcześnie zaś obserwujemy przemożny wpływ transliteracji angielskiej, który dla Ukrainy jest oczywistą, znormalizowaną formą „latynizacji” nazw na potrzeby obiegu międzynarodowego, paszportów, map itd., dla użytkowników polszczyzny zaś rażącym zniekształceniem formy i wymowy spokrewnionego języka.

Dlatego warto sformułować i przemyśleć kilka reguł:

1. Dla nazw ukraińskich z terytorium Ukrainy nie stosujemy

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book