Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 144. odmiana: nazwiska, imiona i rzeczowniki zakończone w piśmie na -e lub -es, które nie jest wymawiane

Jeśli w danym nazwisku lub innym rzeczowniku obcym nie wymawiamy końcowego -e (tzw. e nieme), wtedy (...)

Popatrzmy na przykłady:
(...)

Te same zasady dotyczą nazwisk i imion z niewymawianym -es lub -que. Tutaj też modyfikacji może (...)

Uwaga 1: osobna reguła dotyczy zakończeń -oe, -we czytanych [ł], zobacz odmiana: nazwiska i imiona zakończone w piśmie na -au (oraz -oe, -w, -we czytane [ł]).
Uwaga 2: istnieją nieliczne nazwiska zakończone w piśmie na niewymawiane -e, których się nie odmienia, ponieważ kończą się w wymowie na samogłoskę, np. Montague.
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 351 pozostałych reguł.

zamów