Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 243. skracanie: podwajanie skrótów dla oddania liczby mnogiej

Dla oznaczenia liczby mnogiej stosujemy podwojenie skrótu. Skróty jednoliterowe (...)
Skróty dłuższe niż jednoliterowe (...)

Liczbę mnogą możemy też oddać (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów