Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 166. odmiana: nazwiska, imiona i rzeczowniki zakończone w piśmie na -c, -ca, -co, -cca, -cco (czytane [k])

Rzeczowniki zakończone w piśmie na -c, -ca, -co, -cca, -cco, w których c lub cc odczytywane jest jako [k], odmieniamy w ten (...)

Niektóre rzeczowniki o podanych wyżej zakończeniach i wymowie są też nieodmienne (zwłaszcza te rodzaju nijakiego, np. aerocasco).
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów