348 Przymiotniki, rzeczowniki, czasowniki z apostrofem czy bez (-e'owy czy -owy, -e'owiec czy -owiec itp.)
ortografia (I)

Generalnie, zgodnie z zapisami reguły użycie znaków: apostrof, jeśli dodajemy przyrostek do nazwy z niewymawianym zakończeniem, powinniśmy czynić to po apostrofie.
Nazwy pochodne jednak zwykle

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book