231 Nazwiska zakończone na -ec, -eć, -ek, -el, -eń, -er, -ew
odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (IX)

Spis treści:

1. Polskie nazwiska

W odmianie polskich nazwisk zakończonych na -ec, -eć, -ek, -el, -eń, -er, -ew opuszczamy w odmianie literę e, jeśli

2. Obce imiona i nazwiska

W odmianie tak samo zakończonych nazwisk obcych litera e opuszczana jest zwykle w nazwiskach mających na

3. Uwagi dodatkowe

Uwaga 1: niektóre nazwiska w odniesieniu do nie-Polaków zachowują e w odmianie, a w odniesieniu do Polaków zaczynają to e tracić, por. np. Benedek.

Uwaga 2: do ciekawej sytuacji dochodzi, gdy jakieś imię czy nazwisko obce jest bardzo podobne do polskiego imienia lub nazwiska lub w wymowie nawet identyczne. Wpływa to zwykle na

Pełna treść tej i 395 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book