Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 254. skracanie: tytuły dzieł

1. Niektóre dzieła (książki, obrazy, filmy itp.) zwyczajowo prawie zawsze zapisywane są w postaci skróconej. Na przykład (...)

2. W wypadku wielokrotnego powtarzania w tekście jakiejś nazwy możliwe i wskazane jest używanie jej w formie skróconej. Skrót ten powinien (...)

Uwaga 1: (...)

Uwaga 2: (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów