Reguła nr 161 w Kompendium dobrej polszczyzny

161 Tytuły aktów prawnych
jaką literą (działalność ludzka)

Spis treści:

1. Podstawowe zasady

Pełne tytuły aktów prawnych zapisujemy od wielkiej litery, podobnie jak tytuły innych dzieł, np.

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Tytuły takie znajdują się na początku odpowiednich tekstów (na tej podstawie możemy ustalić pełną formę tytułu). Przyjmuje się również, że

2. Nazwy konwencji

Upowszechnia się zwyczaj zapisywania międzynarodowych

3. Liczba rzymska

Jeśli tytuł aktu prawnego rozpoczyna się od liczby rzymskiej, wtedy

4. Dwuczęściowe tytuły

Niektóre tytuły aktów prawnych składają się z dwóch części: wprowadzającej i właściwego tytułu. Najlepiej zapisywać je w postaci

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 387 pozostałych reguł.
zamów
newsy, porady + e-book