Reguła nr 155 w Kompendium dobrej polszczyzny

155 Tytuły aktów prawnych
jaką literą (działalność ludzka)

Pełne tytuły aktów prawnych zapisujemy od wielkiej litery, podobnie jak tytuły innych dzieł, np.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.,
Konstytucja Stanów Zjednoczonych,
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (por. regułę jaką literą (osoby): nazwy stanowisk i tytułów),
Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 51/13 z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
Tytuły takie znajdują się na początku odpowiednich tekstów (na tej podstawie możemy ustalić pełną formę tytułu). Przyjmuje się również, że

Skrócone nazwy takich aktów prawnych zapisujemy

Uwaga 1: upowszechnia się zwyczaj zapisywania

Uwaga 2: jeśli tytuł aktu prawnego rozpoczyna się od

Uwaga 3: niektóre skrótowe nazwy aktów prawnych mogą

Uwaga 4: niektóre tytuły aktów prawnych składają się
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.
Zyskaj pełny dostęp do tej i 371 pozostałych reguł.
zamów
newsy, porady + e-book