Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 246. skracanie: skróty bez kropki – wyjątki

Tradycyjnie nie stawia się kropki:
1. po skrótach nazw ksiąg biblijnych, np.
Am, Ezd, Jk;
2. po skrótach (...)
uwaga: (...)
3. po skrótach (...)
4. po innych powszechnie (...)
5. po skrótach (...)
6. po skrótach wielowyrazowych (...)

Zobacz też reguły:
skracanie: kropka po skrótach ocen szkolnych,
skracanie: kropka w skrótach kodeksów.
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów