57 Przecinki a imiesłowy na -ąc i -szy
interpunkcja

Spis treści:

1. Ogólna reguła stawiania przecinka

Obecność imiesłowu na -ąc i -szy

2. Sam imiesłów a przecinek

W dawniej redagowanych tekstach w zdaniach, w których forma imiesłowu występuje bez dodatkowego dookreślenia (jak w pierwszym z powyżej przytoczonych przykładów), nie

3. Imiesłowy a zdania złożone

Pewną dowolność w stawianiu przecinków mamy nadal w bardziej złożonych zdaniach, por.

4. Partykuła odniesiona do imiesłowu a przecinek (np. tylko jedząc)

Nie sprawiają problemów zdania, w których partykuła odnosi się do czasownika głównego. Przecinek postawimy wtedy normalnie, por.

(10) Pozostaje więc jedynie, wierząc jurorom, uznać poziom konkursu za bardzo wyrównany (...)
NKJP: Gazeta Poznańska, 2002

Tu partykuła jedynie łączy się składniowo z czasownikiem pozostawać.

Problematyczne interpunkcyjnie natomiast są zdania, w których partykuła odnosi się do imiesłowu. Istnieją tu trzy możliwości zapisu: przecinek przed imiesłowem, przecinek przed partykułą, brak przecinka.

Pierwszą możliwość ilustruje zdanie:

5. Imiesłowowe konstrukcje nieregularne (sfrazeologizowane)

Dodatkowo pamiętać trzeba, że pewne konstrukcje imiesłowowe są

Pełna treść tej i 394 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book