Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 291. interpunkcja: przecinki a imiesłowy na -ąc i -szy

1. Obecność imiesłowu na -ąc i -szy zawsze wymaga oddzielenia przecinkami tej formy (wraz z ewentualnymi jej określeniami) od pozostałych części zdania, por.
(...)

Uwaga 1: (...)

Uwaga 2: (...)

2. Pewną dowolność w stawianiu przecinków mamy nadal w (...)

3. Dodatkowo pamiętać trzeba, że (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów