342 Dialogi, zapis partii dialogowych
edycja tekstu

1. Podstawy zapisu

Podstawowa zasada dotycząca edycji dialogów w książkach jest taka, iż każdą nową wypowiedź składa się od nowego wiersza z wcięciem akapitowym. Na początku takiego wiersza należy umieścić myślnik (pauzę).

Przytaczana wypowiedź może (...)

2. Kropka i wielka litera (1)

Gdy po tekście dialogu występuje narracja zawierająca (...)

3. Kropka i wielka litera (2)

Gdy po tekście dialogu występuje narracja nieodnosząca się (...)

4. Kwestia typu czasowników

Twierdzi się, że wypowiedź narratora (odnosząca się do dialogu) powinna zawierać (...)

5. Twarda spacja

(...)

6. Zbieg znaków

Jeśli narracja wpleciona w dialog myślnikami występuje między członami zdania złożonego (...)

7. Dłuższa wypowiedź

Dłuższej wypowiedzi jakiejś postaci, także z (...)

8. Zapis dialogów, w których nie słychać jednej strony rozmowy

Niekiedy w tekście mogą znaleźć się partie dialogowe, w których wypowiedzi jednego z rozmówców nie są przez (...)

9. Elementy komentujące i dopowiadające (nawiasowe)

Ponieważ partie dialogowe czy wypowiedzi w wywiadach mają naśladować teksty mówione, nie powinno się (...)

Pełna treść tej i 394 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book