Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 309. ortografia: rz czy ż?

Podstawowe zasady występowania litery ż w wyrazach polskich można ująć następująco:
1. (...)
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) (...),
e) (...)
f) (...)
2. (...)
3. (...)
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) (...)

Podstawowe zasady występowania połączenia literowego rz w wyrazach polskich można ująć następująco:
1. rz zapisujemy, gdy wymienia się w formach odmiany lub pochodnych ze spółgłoską r, np.
morzemorski, wierzącywiara, starzecstarca, szczodrzeszczodry,
a) uwaga: czasem (...)
2. (...)
a) uwaga: (...)
3. (...)
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) (...)
e) (...)
f) (...)
g) (...)
h) (...)
i) (...)
uwaga: (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów