Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 164. odmiana: nazwiska, imiona i rzeczowniki zakończone w piśmie na -ya

Nazwiska, imiona i inne nazwy zakończone w piśmie na -ya (czytane [ja]) należy odmieniać następująco:
1. jeśli są (...)
2. jeśli są (...)

Dodatek: w źródłach poprawnościowych czy przepisach ortograficznych podawane były do tej pory (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 350 pozostałych reguł.

zamów