Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 45. użycie wyrazów: imiesłów przysłówkowy na -ąc (np. jadąc)

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 358 pozostałych reguł.

zamów