Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 46. użycie wyrazów: imiesłów przysłówkowy na -ąc (np. jadąc)

Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 359 pozostałych reguł.

zamów