Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 284. wymowa: akcent w wyrazach złożonych z jednej sylaby

W wyrazach złożonych z jednej sylaby akcent zwykle pada na obecną w nich samogłoskę. Istnieją jednak takie wyrazy jednosylabowe, które nie mają własnego akcentu. Dzielą się one następująco:

1. (...)
a) (...)
b) (...)
uwaga 1: (...)
uwaga 2: (...)

2. (...)
a) (...)
b) (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów