Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 324. słowotwórstwo: ekspresywne rzeczowniki na -ęta (tylko w liczbie mnogiej)

We współczesnej polszczyźnie pewna grupa rzeczowników, kończących się na -ęta, nie ma form liczby pojedynczej.
Zwykle oznaczają one (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów