Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 308. ortografia: u czy ó?

Podstawowe zasady występowania litery ó w wyrazach polskich można ująć następująco:
1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. (...)
a) uwaga: (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)

Uwaga: w wyrazach obcych może wystąpić litera pisana tak samo, ale funkcjonalnie różna od polskiego ó.

Podstawowe zasady występowania litery u w wyrazach polskich można ująć następująco:
1. (...)
2. (...)
3. (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 362 pozostałych reguł.

zamów