Kompendium dobrej polszczyzny

Reguła: 287. edycja tekstu: przypisy i odwołania

Sposób przygotowania przypisów i bibliografii w tekście zwykle szczegółowo opisuje instrukcja przygotowania tekstu do druku, którą autor czy redaktor otrzymuje od wydawnictwa, redakcji, opiekuna pracy dyplomowej itd. Ponadto współczesne edytory tekstów mają zwykle bardzo rozbudowane opcje tworzenia automatycznych spisów bibliograficznych i oczywiście odpowiednio formatują odnośniki i przypisy. Poniżej opisujemy zatem tylko bardzo ogólne zasady tworzenia przypisów i odwołań.

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. (...)
Całą treść widzą tylko użytkownicy pełnej wersji Dobrego słownika.

Zyskaj pełny dostęp do tej i 340 pozostałych reguł.

zamów