115 Rozkaźnik czasowników na -(C)lić (gdzie C symbolizuje spółgłoskę)
czasowniki

Poniżej prezentujemy, w rozbiciu na odpowiednie grupy, formy trybu rozkazującego czasowników kończących się -lić, przed którym to -lić stoi spółgłoska. Ustalenia te zostały poparte kwerendami korpusowymi, stąd niektóre rozstrzygnięcia mogą być inne niż w dotychczas wydawanych słownikach.

1. Wyłącznie rozkaźnik krótki, tj. bez końcówki:
a) wszystkie czasowniki pochodne od rzeczownika myśl, np. namyślić sięnamyśl się;
b) wszystkie czasowniki pochodne od

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book