90 Odmiana i składnia liczebników od pięciu wzwyż (w tym liczebniki złożone)
liczebniki

Spis treści:

1. Wyjątkowy rodzaj (jest pięć, ale jest pięciu)

W odmianie liczebników od pięciu wzwyż charakterystyczna jest osobna forma mianownikowa i biernikowa dla rodzaju męskoosobowego. Mamy zatem w mianowniku:

 • tam jest pięć kobiet (rodzaj żeński),
 • tam jest dwadzieścia okien (rodzaj nijaki),
 • tam jest sześćdziesiąt psów (rodzaj męskozwierzęcy),
 • tam jest osiemset stołów (rodzaj męskorzeczowy),
 • ale tam jest pięciu (dwudziestu, sześćdziesięciu, ośmiuset itd.) mężczyzn (rodzaj męskoosobowy).

I podobnie w bierniku:

 • widzę pięć kobiet (rodzaj żeński),
 • widzę dwadzieścia okien (rodzaj nijaki),
 • widzę sześćdziesiąt psów (rodzaj męskozwierzęcy),
 • widzę osiemset stołów (rodzaj męskorzeczowy),
 • ale widzę pięciu (dwudziestu, sześćdziesięciu, ośmiuset itd.) mężczyzn (rodzaj męskoosobowy).

Uwaga: czasem dobór odpowiedniej formy liczebnika może zależeć od tego, czy

2. Odmiana w narzędniku, czyli z pięcioma czy z pięciu

W narzędniku (z kim? z czym?) liczebników od pięć do dziewięćdziesiąt występują

3. Odmiana liczebników dwadzieścia, dwieście itp.

Siedem liczebników, tj. dwadzieścia, dwieście, pięćset, sześćset, siedemset, osiemset, dziewięćset, odmienia się

4. Podstawowa zasada składni liczebnikowej

Dla omawianych tu liczebników, tj. tych od pięciu wzwyż, obowiązują następujące zasady:

 1. Gdy liczebnik od pięciu wzwyż występuje w mianowniku, dopełniaczu lub bierniku, wtedy

5. Główne zasady odmiany i składni liczebników złożonych

Generalnie wszystkie człony liczebników złożonych należy odmieniać. Można tego nie czynić, po pierwsze,

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book