72 Biernik czy dopełniacz po zaprzeczonym czasowniku, czyli o zasięgu negacji
składnia

1. Jeśli czasownik wymaga rzeczownika w bierniku, to tenże czasownik, ale zaprzeczony, wymaga dopełniacza. Na przykład
Lubię (co?) kluski śląskie.
Nie lubię (czego?) klusek śląskich.
2. Dopełniacz pojawi się także wtedy, gdy

3. Dopełniacz będzie stał także po czasownikach

4. Jeśli poprzedzający czasownik nie jest

5. Problemy pojawiają się tam, gdzie zaprzeczony czasownik rozdzielony jest całą grupą innych czasowników lub całym zdaniem. W takich wypadkach poprawne jest

Uwaga 1: o negacji i rzeczowniku poprzedzonym słowem jako przeczytasz w haśle jako.

Uwaga 2: niektórzy dopuszczają biernik po zanegowanym czasowniku, jeśli rzecz dotyczy wyrażeń

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book