387 Nazwy portugalskie
obce znaki diakrytyczne

Język portugalski obfituje w litery różniące się od standardowych łacińskich, opatrzone znakami diakrytycznymi.
Są to:
á (Á), à (À), â (Â), ã (Ã), ç (Ç), é (É), è (È), ê (Ê), í (Í), ì (Ì), ó (Ó), ò (Ò), ô (Ô), õ (Õ), ú (Ú), û (Û).
Podobnie jak w przypadku wszystkich innych znaków alfabetów łacińskich obce znaki diakrytyczne: nazwy obce (uwagi ogólne) w tekstach naukowych i urzędowych zalecamy ich zachowywanie w oryginalnej postaci.

Niezbyt dobrą tradycją, wynikającą z

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book