238 Węgierskie i portugalskie zakończone w piśmie na -s, -zs, -sz
odmiana imion, nazwisk, rzeczowników (VIII)

1. Niektóre męskie nazwiska i imiona obce (zwłaszcza węgierskie) mogą kończyć się w piśmie na s, które

2. Podobnie niektóre męskie nazwiska i imiona obce (zwłaszcza węgierskie) mogą kończyć się w piśmie na zs, które

3. Większy problem pisowniowy dotyczy

Pełna treść tej i 414 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book