99 Zaimki dzierżawcze swój, twój, mój itp.
zaimki

1. Zaimek dzierżawczy twój (twoje, twoja, twe, twa itd.) używany jest wtedy, gdy nie odnosi się do

Zaimek swój zastępuje zatem zaimki nasz, wasz, mój, twój, gdy określa rzeczownik zależny od

2. Różnica w odniesieniu zaimka w szczególnych przypadkach też może wpływać na dobór słowa, porównajmy:

3. Trzeba jeszcze zauważyć, że coraz częściej zaimek swój zastępowany jest przez zaimki wymienione powyżej, zwłaszcza przez zaimek twój i zwłaszcza w tekstach marketingowych. Uważa się to zwykle za wpływ języka angielskiego, w którym jest tylko jedno your, bez rozróżnienia twój/swój. Stąd

4. Zakończyć można wnioskiem, że w razie wątpliwości lepiej

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book