321 Dwa rzeczowniki (np. papież Polak, pralkosuszarka)
pisownia razem, osobno, z łącznikiem (I)

Spis treści:

Pisownia tych konstrukcji zależy od rodzaju relacji pomiędzy dwoma częściami danego zestawienia.

1. Zestawienia rzeczowników, w których człon pierwszy jest określany przez człon drugi

W takich zestawieniach rzeczowniki są nierównorzędne znaczeniowo i należy zapisywać je rozdzielnie, np.

Jeżeli mamy do czynienia z neologizmami realizującymi taki typ budowy słowotwórczej — np. font-fanatyk ‘osoba fanatycznie zainteresowana typografią’, bunkier-eksplorator 'osoba zwiedzająca bunkry i inne podziemia' etc. — właściwy będzie zapis z dywizem. Jednak trzeba pamiętać, że tego rodzaju konstrukcje są w zasadzie obce polskiemu systemowi gramatycznemu i jeśli już je stosujemy (co wielu językoznawców jednoznacznie potępia), to róbmy to wyłącznie w tekstach potocznych. W oficjalnych zalecamy tradycyjne konstrukcje składniowe: fanatyk fontów, eksplorator bunkrów itd.

2. Zestawienia rzeczowników, w których człony są równorzędne znaczeniowo

Takie zestawienia należy zapisywać

Czasami dana pisownia jest wymuszona pewnymi okolicznościami. Otóż na billboardzie ogłaszającym konkurs widniał napis „wspierasz pracowników-rodziców?”. Nie było

3. Rzeczowniki składające się z dwóch członów połączonych cząstką -o-

Rzeczowniki składające się z dwóch członów połączonych cząstką -o- mają pisownię .

4. I jeszcze jeden typ

Istnieje jeszcze jeden rodzaj zestawianych rzeczowników, w którym tworzy się rzeczownik złożony tylko pozornie i w którym stosować należy zapis rozłączny. Chodzi tu o takie

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book