295 Podwajanie skrótów dla oddania liczby mnogiej
skracanie

Dla oznaczenia liczby mnogiej stosujemy podwojenie skrótu. Skróty jednoliterowe

Skróty dłuższe niż jednoliterowe

Liczbę mnogą możemy też oddać

Pełna treść tej i 397 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book