9 Podstawy zapisu
sposób zapisu (cytaty)

1. Krótkie cytaty albo ujmujemy w cudzysłowy, albo zapisujemy kursywą. Mogą być one zapisywane a) jako samodzielne zdania, b) umieszczane po zdaniach wprowadzających lub c) wplatane w tekst.

Załóżmy, że cytowane zdanie ma mieć postać:

2. Dłuższe cytaty (kilkanaście zdań i więcej albo kilka zdań, ale długich) najlepiej wydzielać w

3. Jeśli przytaczamy czyjeś słowa niedokładnie lub jeśli są to słowa powszechnie znane, a chodzi nam tylko o oddanie sensu, to

4. A jeśli mowa w tekście o krótkich słowach, które ktoś powiedział czy ma powiedzieć, to

5. Istnieje też specyficzne mówię, które nie tyle oznacza mówienie, ile

6. Jeśli w cytacie umieszczamy cytat wewnętrzny, wtedy

Uwaga. O cytowaniu z użyciem cudzysłowu (w tym o zapisie cytatu w cytacie) można przeczytać też w regule użycie znaków: cudzysłów (punkt III).

Pełna treść tej i 409 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book