10 Cytaty
sposób zapisu (tekst)

Spis treści:

1. Krótkie cytaty

Krótkie cytaty albo

2. Dłuższe cytaty

Dłuższe cytaty najlepiej

3. Wtrącenie w tekście cytatu

Wtrącenia w tekście cytatu można podzielić z grubsza na dwa typy.

Pierwszy typ związany jest z płynnością narracji, wskazywaniem czytelnikowi, kogo się cytuje i że w ogóle się cytuje. Takie samodzielne składniowo wstawki umieszcza się

4. Ingerencja w treść cytatu

Jeśli wyróżniamy jakiś fragment cytatu, stosując np. tekst rozstrzelony albo wybodlowanie, tzn. to wyróżnienie pochodzi od nas, a nie od autora cytatu, powinniśmy umieścić informację wyjaśniającą po tymże wyróżnieniu, por.

Regulamin dyrektora lotniska w Poznaniu rozpoczyna jednozdaniowa preambuła: „Port lotniczy jest miejscem obsługi podróżnych i towarów drogą lotniczą. Korzystanie z tego typu transportu wymaga przestrzegania określonych zachowań”. Potem dyrektor stanowi: „Działając na podstawie [podkr. J.J.-B.] art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 933 i 951) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz z porządku na lotnisku (Dz.U. z 2012 r. poz. 1023), wszystkie osoby znajdujące się na terenie lotniska są zobowiązane [podkr. J.J.-B.] do przestrzegania i stosowania się do nakazów i zakazów zawartych w przepisach porządkowych”.
Jolanta Jabłońska-Bonca, Prywatna ochrona bezpieczeństwa. Koncepcje — podmioty — zadania — normy — konteksty, 2017, s. 746

Osobny problem stanowią błędy w cytatach i ich ewentualne poprawianie. Gdy np. przytoczony fragment zawiera błędy interpunkcyjne, składniowe i inne (np. to mnie wstrząsnęło, wyszłem powoli), to czy możemy je poprawić, czy należy bezwzględnie unikać ingerowania w cytaty?

Cała kwestia jest dość skomplikowana, ale wyjść należy od założenia

5. Uwagi dodatkowe

Uwaga 1. Więcej o cytowaniu z użyciem cudzysłowu (w tym o zapisie cytatu w cytacie) można przeczytać w regule użycie znaków: cudzysłów (punkt III).

Uwaga 2. Jeśli przytaczamy czyjeś słowa niedokładnie lub jeśli są to słowa powszechnie znane, a chodzi nam tylko o

Uwaga 3. Jeśli mowa w tekście o krótkich słowach, które ktoś powiedział czy ma powiedzieć, to wystarczy

Pełna treść tej i 397 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book