164 Nazwy gatunków biologicznych (w tym nazwy odmian)
jaką literą (żywe)

Spis treści:

1. Polskie nazwy roślin i zwierząt

Polskie nazwy roślin, owoców, warzyw, zwierząt, grzybów itp. zapisujemy

2. Człon dodatkowy, nazwa odmiany

Czasem do nazw roślin uprawnych dodaje się jeszcze człon określający nazwę odmiany. Człon taki pisany jest

W tekstach botanicznych przyjęto stosować w takich wypadkach

3. Jeszcze o kwestii wielkiej czy małej litery

Powyżej podana zasada pisowniowa ogranicza się jednak do tekstów specjalistycznych lub określeń oficjalnych. Dlatego w internetowej wersji encyklopedii PWN przeczytamy:

Pokażmy to na jeszcze jednym przykładzie. Oto do dwóch poradni językowych kierowane jest pytanie o poprawny zapis: dynia Hokkaido czy dynia hokkaido. W pierwszej poradni pada odpowiedź:

Nazwy gatunków, odmian itd. owoców (i nie tylko owoców) piszemy od małej litery.
Katarzyna Kłosińska w poradni językowej PWN, 16.09.2020

W drugiej zaś poradni czytamy, że

Nazwa własna, od której utworzona została nazwa rośliny, nie traci w takim połączeniu swoich cech, a zatem pisana powinna być wielką literą. Jeżeli to właśnie określenie oznacza nazwę odmiany, zwykle pisane jest w cudzysłowie. A zatem w przypadku roślin uprawnych, a do takich należą dynie, możliwe są dwa rodzaje zapisu nazw wielowyrazowych — dynia Hokkaido lub dynia „Hokkaido”.
Izabela Różycka w poradni językowej UŁ, dostęp 21.10.2020

I w zasadzie

4. Nazwy łacińskie

Odpowiednie nazwy łacińskie (fachowo: nazwy systematyczne) zapisujemy

5. Rodzaj Homo, gatunki hominidów a pisownia

Zgodnie z powyższymi punktami rodzaj Homo zapiszemy właśnie tak (a polskie określenie od małej litery: człowiek), gatunki zaś w ramach tego rodzaju:

Pełna treść tej i 415 pozostałych reguł dostępna w abonamencie.

W cenie jednej kawy na miesiąc.
sprawdź
newsy, porady + e-book