Wyszukiwanie dla „zwężyć”

  1. To błędna forma, poprawna to zwęzić.