Wyszukiwanie dla „zorają”

  1. To błędna forma, poprawna to zorzą (od zorać).