Wyszukiwanie dla „zorają”

Czas wyszukiwania: 0,002 s.
  1. To błędna forma, poprawna to zorzą (od zorać).